window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Sønderup og Suldrup Kirker, Rebild Provsti, Aalborg Stift

Organist ved Sønderup og Suldrup Kirker, Rebild Provsti, Aalborg Stift

OM STILLINGEN

Omfang

31 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

11. marts 2021

Ansættelsesdato

1. april 2021

En stilling som organist i Sønderup og Suldrup sogne, beliggende i Rebild provsti, er ledig og ønskes besat pr. 1. april 2021, eller hurtigst muligt derefter.

Stillingen er på 31 timer ugentlig.

Sønderup og Suldrup sogne har 2.244 indbyggere og der er ud over præsten, 6 medarbejdere ansat ved kirkerne.

Sognene er kendetegnet ved at være landsbysogne beliggende midt i Himmerland, med en aktiv menighed, hvor det musikalske liv spiller en væsentlig rolle.

Et godt samarbejdsklima mellem medarbejdere og menighedsråd, og gode og fleksible forhold er kendetegnende for kirkerne.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

 • varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene, herunder familiegudstjenester
 • lede og organisere børne- og voksen-korarbejdet i sognene.
 • arrangere 3-4 kirkekoncerter årligt
 • i samarbejde med menighedsråd og præst at udvikle kultur- og musiklivet i og omkring kirken, evt. i samarbejde med nabosognene og kirkens samarbejdspartnere
 • medvirke ved arrangementer i Sognehuset og på plejehjemmet
 • evt. medvirke ved babysalmesang efter aftale
 • medvirke ved minikonfirmandundervisning efter aftale

Menighedsrådet vil sammen med stillingsindehaveren udfærdige en arbejdsbeskrivelse for stillingen.

Vi forventer at du

 • kan spille traditionel kirkemusik samt rytmisk musik og har eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)
 • har erfaring med korledelse
 • har en bred musikalsk interesse og baggrund
 • er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO1O og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO1O – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.702 kr. – 411.718 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.679 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.395 kr. – 383.176 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451 kr. – 62.826 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.752 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, rådighedstillæg samt OK-tillæg er oplyst i nutidskroner (pr. 1/2-2021) for en fuldtidsstilling og
kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med
ansættelse.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jens Enggaard,
tlf. 2046 4068, eller kontaktperson Morten Jødal, tlf. 2460 7203.

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til: 8339fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 11. marts.
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 11 – 12.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top